• +90 850 811 41 01
    bilgi@tayced.org
  • İçerenköy Mh. Çayır Cd. Üçgen Plaza
    No:7 Kat:8 34752 Ataşehir / İSTANBUL

Tarihçe

Hakkımızda

Tüm Atık ve Çevre Yönetimi Derneği (TAYÇED), iştigal konuları endüstriyel atıklar ve enerji üretimi amacıyla diğer atıkların yönetilmesi olan ve mer’i mevzuat çerçevesinde lisanslı olarak faaliyette bulunan tüzel kişilerin bir araya gelerek, ülkemizde çevre duyarlılığını artırmak, iştigal konuları çerçevesinde atık yönetimi sektörünü geliştirmek, rekabet hukuku ve mevzuata aykırı olmamak kaydıyla üyeler arasında işbirliği ve dayanışmayı geliştirmek, sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde, etkin atık yönetimi uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak amacıyla 01.11.2012 tarihi itibariyle kurulmuştur.

TAYÇED, atık sektörünü sanayici ve kamu otoritelerine karşı temsil edebilecek bir organizasyon olup, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınmanın teminatı olarak sanayi ve çevre arasında bir köprü olmayı hedeflemektedir.

 

 

About Us

Entire Waste and Environmental Management Association (TAYÇED), was established on November 1, 2012, by those legal entities that conduct licensed activities within the framework of the legislation in force with the purpose of the management of industrial wastes, which form their main field of business and other waste used for generating energy, in order to raise environmental awareness in our country, develop the waste management industry, provided that it is not against competition law and the relevant legislation, increase cooperation and solidarity among the members and conduct studies for generalizing effective waste management applications within the framework of sustainability principles.

TAYÇED is an organization that is capable of representing the waste management industry against industrialists and public authorities and aims to act as a bridge between the industry and the environment as a guarantee of sustainable environment and sustainable development.