-->

Neden TAYÇED?

NEDEN TAYÇED KURULDU?

. Atık yönetimi sektörü, kendi içerisindeki alt sektörler bazında, kapasite (eksik/fazla) sorunları yaşamaktadır.
. Kontrolsüz ve ciddi fizibilitelere dayanmayan, dönemsel karlar peşinde koşan firma sayısı her geçen gün artmaktadır.
. Sektöre danışmanlık yapma iddiasındaki, kişi ve kurumların verdiği bilgiler standart olmadığı gibi, sorunları da çözememektedir.
. Büyük miktarlarda çıkan atıkların (cüruf, döküm kumu, büyük projeler) ekonomiye kazandırılması konusunda yeterli mesafe alınamamıştır.
. Atık sektörü,  kamu denetiminin haricinde, yasallık ve güvenilirlik ile ilgili öz denetim mekanizmasından yoksundur.
. Sektöre giren veya faaliyette bulunan firmalar, yeni yatırımlar için, hedef ve ciddi finansman sorunları yaşamaktadırlar.
. Atık sektörünün yazılı olan ve olmayan kurumsal itibar göstergesi olacak ilkeleri oluşturulmalıdır. . Kamuoyunun dikkatini çekecek ortak sosyal sorumluluk projeleri hazırlanıp, kamuoyunda sektörün pozitif algısının oluşturulması ve yükseltilmesi gerekmektedir.
. Sektörün önde gelen firmaları olarak, sektörün bugünü ve geleceğine dönük aramızdaki paylaşım arzu edilen düzeyde değildir.
. Kayıt dışı olup yönetilemeyen -dolayısıyla kontrol dışı- atıkları, atık yönetimi sistemi içine yeterince çekilememektedir.
. Atığın oluştuğu andan geri kazanım ve bertarafına kadarki süreçler, sektöre verdiğimiz hizmet çerçevesinde sıralı veya aşamalı olarak hepimizi ilgilendirmektedir.
. Sektörün geleceğine yönelik ortak beklenti ve önerilerimizi dile getirebileceğimiz, sesimizi güçlü olarak duyurabileceğimiz ve sektörün çıkarlarını savunabileceğimiz ortak bir zemin bulmakta zorlanmaktayız.