-->

Üyelik Koşullarımız

Üyelik Koşulları:
TAYÇED Tüzüğü: Madde 6
6.1-Derneğe, medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip ve 2872 sayılı Çevre Kanununa uygun olarak gerekli izin, akreditasyon, geçici faaliyet belgesi, lisans uygunluk belgesi vb belgelere sahip olup, ana sözleşmelerinde endüstriyel atıklar ve enerji üretimi amacıyla diğer atıkların yönetilmesi ile ilgili faaliyetleri tanımlanmış olup, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek, bu doğrultuda çalışmayı kabul eden tüzel kişiler, derneğin en az iki asli üyesinin önerisi ile üye olmak için başvurabilirler.
6.2-Asli işi olmamakla birlikte, yasaların izin verdiği ölçüde kısmen endüstriyel atıklar ve enerji üretimi amacıyla diğer atıkların yönetilmesi süreçleriyle iştigal eden ve asli işleri nedeniyle kendi sektörel birlikleri olan firmalar, ancak  sektörel  birlikler olarak başvurabilecekler ve üyeliğin kabulü durumunda,  sözkonusu birlik, 1 üye olarak kabul edilecek olup, 1 (bir) oy ile temsiliyet kazanabileceklerdir.  Sektörel birliği  olmayan tüzel kişilerin üyeliği, madde 6.1 kapsamında değerlendirilecektir.
6.3-Bünyesinde İl Belediyelerini de içeren Bölgesel ve Ulusal Düzeydeki Belediye Birlikleri, birlik tüzel kişileri adına 1 (bir) kişi olarak Fahri üyelik için başvurabilirler.
6.4- Yönetim Kurulu, inceleme ve değerlendirmelerinin sonucuna göre Asli veya Fahri üyeliğe kabulde tam yetkilidir.
6.5-Üyelik, asli veya fahri üyelikten sadece birisi ile sınırlı olup, üye aynı anda iki üyelik kazanamaz.

 Üyelik ile ilgili diğer bilgiler için lütfen "Dernek Tüzüğünü" inceleyiniz.
 Üyelik başvurusu için formu doldurunuz.