Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Ziyaret

Atık Yönetimi sektöründeki temsiliyet sorununu ortadan kaldırmak amacıyla 01.11.2012 tarihinde kurulan Tüm Atık ve Çevre Yönetimi Derneği (TAYÇED) tanışma ziyareti kapsamında 23 Ocak 2013 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldi.

 ../images/haber/h1.jpg

Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Sn. Sedat KADIOĞLU’nun ev sahipliğinde Ankara’da öğle yemeğinde, TAYÇED Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Muhammet SARAÇ başkanlığında derneğin tüm kurucular kurulu da hazır bulundu.
     Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez binada devam eden toplantıya bakanlığı temsilenSn.  KADIOĞLU’nun yanı sıra,  ÇED İzin Denetim Gn. Müdürü Sn. Mustafa SATILMIŞ, Atık Yönetimi Dairesi Başkanı Sn. Zeki TERZİOĞLU ve Endüstriyel Atık Şube Müdürü Sn. Betül DOĞRU iştirak etmiştir.
     TAYÇED kurucular kurulu firmaları olarak  İZAYDAŞ, İSTAÇ, PETKİM, RECYDİA, MSG ENERJİ, REMONDİS, CHİMİREC ve ANEL DOĞA firmalarından tamamının hazır bulunduğu ve oldukça samimi bir havada geçen toplantıda TAYÇED adına söz alan Dernek Başkanı Sn. Muhammet SARAÇ,  mevcut 8  üye firma ile, yaklaşık 4000 kişilik istihdam, 08-1 milyar $ yatırım ve 500 milyon $ ciro ile atık yönetimi sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Halen ülkemizde atık sektörüne 1.8 milyar $ yatırım ihtiyacı vardır.
     Atık Sektörüne önemli miktarlarda yatırım yapmış firmaların oluşturduğu TAYÇED’in,  ülkemizdeki çevre ve atık ile ilgili konulardaki duyarlılığı arttırmak, sektöre kurumsal bir kimlik kazandırmak, ve ilgili kamu otoriteleriyle işbirliği içinde sektörü geliştirecek çalışmaları hayata geçirebilmek amacıyla kurulduğunu belirtti. SARAÇ, bu çatı altında bulunan firmaların, atık sektörüne yönelik piyasa çalışmalarının “işbirliği ve “rekabet” kavramlarının birleştirilmesinden oluşan “ortaklaşa rekabet” (coopetition) kapsamında, öncelikli hedeflerinin sektörü büyütmek olduğunu,  bunun içinde özellikle denetim mekanizmasının farklı enstrümanlarla desteklenmesi gerektiğini, bu kapsamda TAYÇED olarak üzerlerinde düşecek görevleri,  bakanlığımızla koordinasyon halinde ellerinden geldiğince yerine getirmeye çalışacaklarını belirtti.

../images/haber/h2.jpg
     Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sn. Sedat KADIOĞLU’da  sözkonusu dernek yapılanmasından haberi olduğunu, ancak bu ilk resmi ziyaretten çok memnun olduklarını, piyasada iş yapan ve saha tecrübesi olan firmalarla Bakanlığımızın, karşılıklı  bilgi ve tecrübelerini birleştirmelerinin ve bazı işleri birlikte üstlenmemizin, ortak amacımız olan atıkların yasal süreçlerde yönetilmesi ve daha yaşanabilir bir çervenin oluşturulmasına katkı vereceği kuşkusuzdur. Daha sık bir araya gelerek birbirimizi anlamalı yeni gelişmeleri ve mevzuat çalışmalarını birlikte incelemeli ve birbirimizi geliştirmeliyiz dedi.
     Katılımcılarının ele aldığı konular çerçevesinde yaklaşık 2.5 saat süren toplantıda, özellikle, Belediyelerin bilerek veya bilmeyerek endüstriyel atıkları kabul etmesinin önlenmesi, denetim faaliyetlerine  etkinlik katabilecek “Yeminli Çevre Müşaviri” fikrinin olgunlaştırılması , mevcut 16 yönetmeliğin 5’ e düşürülmesiyle ilgili görüş paylaşımı, atık yönetimi ile ilgili illegal faaliyetlerin kamuoyu ile paylaşılması, yönetmeliklerle ilgili kılavuzların güncellenmesi ve/veya yenilerinin hazırlanması, atık geri kazanımlarıyla ilgili standartların oluşturulması, Bakanlık  personelleri ve sektör temsilcileriyle birlikte, TAYÇED’in organizasyonunda yatırımcı firmalara teknik geziler düzenlenmesi, ve bakanlık ile 3 er aylık periyotlarda düzenli toplantılar organize ederek birbirimizi güncellemek konularında mutabık kalınmıştır.