GENEL SEKRETERİMİZİN MSG ENERJİ BURSA TESİSİ ZİYARETİ

17 Şubat 2014 Çarşamba günü Genel Sekreterimiz Fatih SALTABAŞ, MSG Enerji’nin Bursa’daki ara depolama tesisini ziyaret etmiştir. Tesisin hem konum hem de yapı itibariyle örnek alınabilecek bir tesis olduğunu ifade eden Genel Sekreterimiz, MSG Enerjinin atık yönetimi sektörüne kazandırmış olduğu bu ve benzeri tesislerin devamını temenni ederek kendilerini ağırlayan tesis sorumlusu Başar ÖZCAN ve pazarlama müdürü İsmail ERİMİŞ’in çalışmalarında başarılar dilemiştir.