2015 ATIK SEMPOZYUMUNA KATILIM VE SPONSORLUK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Sn. İdris GÜLLÜCE başta olmak üzere birçok üst düzey yetkilinin bulunduğu sempozyuma 1000’e yakın katılımcı iştirak etmiştir. Sempozyum Sayın Bakanın açılış konuşmasıyla başlamış ve derneğimizin sempozyum sponsorluğu nedeniyle sunulan hediyeyi Başkan Yardımcımız Sn. Dr. Oğuz CAN almıştır. Derneğimiz üyelerinden Sn. Dr.Oğuz CAN, Genel Sekreterimiz Sn. Fatih SALTABAŞ ise derneğimiz adına sunum yapmıştır.