TAYÇED II.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU

TAYÇED Üyelerine Önemli Duyuru

Dernekler kanunu ve tüzüğümüz gereğince, iki yılda bir Nisan ayı içerisinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmaktadır.

Bu kapsamda, 21 Nisan 2015 tarihinde saat 09.00’da İstanbul Malta Köşkünde II.Olağan Genel Kurul Toplatımız yapılacaktır.

Derneğimiz 15.03.2015 tarihinde dernek merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında II.Olağan Genel Kurulla ilgili aşağıdaki kararları alınmıştır.

1) Derneğimizin II. Olağan Genel Kurul toplantısının 21.04.2015 tarihinde saat 09.00’da İstanbul Beşiktaş’ta Yıldız Parkı içerisinde bulunan Malta Köşkünde aşağıdaki gündeme göre yapılmasına,
2) İlk toplantı tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde aynı yer, saat ve gündem ile 28.04.2015 tarihinde tekrar bir araya gelinmesine,
3) Toplantının üyelerimize e-posta yoluyla ve derneğimiz web sitesi www.tayced.org üzerinden duyurulmasına,

Gündem:
1) Açılış ve Yoklama
2) Divan Başkanlığı Seçimi
3) Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması
4) Dernek Faaliyet ve Mali Raporunun Sunumu
5) Tüzük Değişikliklerinin Konuşulması
6) Türkiye İsminin Alınması
7) Yeni Bir Federasyon Kurulması yada Katılım Yapılmasının Konuşulması
8) Dernek Organlarının Seçimi
9) Dilek ve Temenniler-Kapanış

TAYÇED II.Olağan Genel Kurul Toplantı Programı
Yer: Malta Köşkü (Yıldız Parkı/ Beşiktaş-İstanbul)
Tarih: 21 Nisan 2015
Saat: 09:00 (Toplanma/Kahvaltı)
10:00 Genel Kurul Toplantısı
12:00 Kapanış

Önemli Not:
a) Genel Kurulda aidat borcu olan üyelerimiz tüzüğümüz gereği seçme ve seçilme haklarını kullanamayacaklardır.
b) Tüm üyelerimizin, sadece Yönetim Kurulu kararıyla temsile yetkili kılınan temsilcileri Genel Kurul haklarından yararlanabilecektir. Yönetim Kurulu kararında belirtilen temsilcinin katılamayacak olması durumunda, en geç Genel Kurulda ibraz edilmek üzere,yeni bir Yönetim Kurulu kararıyla mevcut temsilcinin yanında ikinci bir temsilci daha yetkilendirilerek, tüzel kişiliklerini genel kurulda temsil (seçme ve seçilme hakkının kullanımı) edebileceklerdir.
c) Belirtilen tarihte Genel Kurulumuzun ertelenmeye fırsat vermeksizin yapılabilmesi için tüm üyelerimizin mutlaka Genel Kurula katılmaları gerekmektedir.